Skis Freestyle Salomon 2012 5 skis, 32 tests

Freestyle Salomon 2012 (Voir tout)

Salomon Suspect Suspect
Freestyle 2012
420 €
8,7/10

38 tests
Salomon Threat Threat
Freestyle 2012
315 €
7,6/10

10 tests
Salomon Pro Pipe Pro Pipe
Freestyle 2012
530 €
9,0/10

1 test

Freestyle Salomon 2012 kids (Voir tout)

Salomon Shogun Jr Shogun Jr
Freestyle 2012
150 €  
Salomon Mai Tai Jr Mai Tai Jr
Freestyle 2012
150 €